Email: ete@ete.gr

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε) αντιπροσωπεύει 4000 περίπου καθηγητές και τα μέλη της είναι κυρίως εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,με αντικείμενο τη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα...

The Association of Technology Teachers’ Association (A.T.T) represents 4.000 teachers and its’ members belong to secondary technological schools from all over Greece. The “A.T.T” has local branches in the Greek region and is also a member of the global organization ITEEA International Technology and Engineering Educators Association (ITEEA), which its mission is to promote and develop technological education worldwide.

Read More...

 

 

     

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις αρχές Απριλίου ανακοινώθηκαν, για ακόμη μια φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αλλαγές στη σύνθεση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι συχνές αλλαγές στη Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση του ρόλου του Ιδρύματος στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο ρόλος της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον είναι καθοριστικός, τόσο στην προετοιμασία των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όσο και στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στη σημερινή μάλιστα εξαιρετικά δύσκολη περίοδο κρίσης που διέρχεται η χώρα μας ο ρόλος αυτός καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμος.

Η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη χώρα μας καθίσταται σήμερα απόλυτη αναγκαιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή η θεσμοθέτηση σχολών εκπαιδευτικών και η ανάδειξη του ρόλου της ΑΣΠΑΙΤΕ σ’ αυτό το νέο πλαίσιο αποτελούν πρώτιστες στοχεύσεις.

Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα λείπει ένα Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το οποίο θα ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης του τεχνολογικού τομέα στη χώρα μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών μας, της μετάδοσης και παρακολούθησης της τεχνολογικής κουλτούρας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα να αναπτυχθεί μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο ανάπτυξης.

Στη χώρα μας, μια όαση στο έλλειμμα της παιδαγωγικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ αποτελούσε για σχεδόν 50 χρόνια η ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. Μια Σχολή που η UNESCO προόριζε να αποτελέσει το διεθνές κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Μεσόγειο. Είχε, δε, χαρακτηρισθεί σε Έκθεση του ΟΟΣΑ “πρότυπο και πρωτοποριακό Ίδρυμα”. Η διάδοχός της σχολή, η  ΑΣΠΑΙΤΕ, σήμερα τυπικά και θεσμοθετημένα συνεχίζει να παρέχει στους προπτυχιακούς σπουδαστές της υψηλής στάθμης παιδαγωγική εκπαίδευση και παράλληλα γνώση του ειδικού τους αντικειμένου που συνοδεύεται από επαρκή πρακτική άσκηση στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Για την ΕΤΕ βασική αποστολή της νέας Δ.Ε. πρέπει να είναι η άμεση αποκατάσταση της ενότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ και βασικός στόχος της η αυτόνομη λειτουργία και η άμεση ένταξη του Ιδρύματος στην Πανεπιστημιακή βαθμίδα.

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών συμμετέχοντας στη σύνθεση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ διά του εκάστοτε Προέδρου της στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τη λειτουργία της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ και τις ενέργειές της που συμβάλλουν στην ανύψωση της εικόνας του Ιδρύματος στον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, στην αυτόνομη λειτουργία του ιδρύματος  και στην ένταξή του άμεσα στο χώρο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όπως αρμόζει και οφείλει η Ελληνική Πολιτεία σε ένα Παιδαγωγικό Ίδρυμα με ιστορία περισσότερων των 55 χρόνων.  

 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΤΕ

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Καλτσάς Κωνσταντίνος                                                   Παπάζογλου Μιχαήλ

 

Χάρτης Κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης

Απολογισμός Δ.Σ  διετίας  2014-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Δράσεις  περιόδου

Μάϊος 2014-Φεβρουάριος 2016)

Προγράμματα Δια βίου Μάθησης

Προγράμματα Δια βίου Μάθησης

Κύλιση στην Αρχή